Coaching

De lat komt steeds hoger te liggen en de omstandigheden waaronder we moeten presteren worden alleen maar uitdagender: de dagelijkse werkeisen, keuzes en te verwerken indrukken nemen enkel toe.
Wanneer de eisen groter zijn dan onze capaciteit ervaren we stress. De toenemende werkeisen vragen ons om onze capaciteit te verhogen en de juiste herstelstrategieën in te bouwen. Vooral het belang van kwalitatief herstel op het mentale vlak wordt door velen onderschat.
Met alles wat op ons afkomt is het daarnaast van belang een helder inzicht te hebben in, en in contact te blijven met, onze eigen koers. Koersbepaling vraagt om reflectie. Reflectie geeft ons de helderheid die we nodig hebben.
De leiders die ik de afgelopen jaren heb mogen coachen waren vooral directeuren, managers en ondernemers die te maken hadden met uitdagingen ten aanzien van vitaliteit, prestatievermogen en balans.
Ik coach mensen op betrokken wijze om:
  • diepe fysieke en mentale ontspanning te bereiken in korte tijd
  • prestatie en herstel in evenwicht te brengen
  • professionele en persoonlijke doelen helder te krijgen
  • zich te verdiepen in de eigen waarden en wat werkelijk belangrijk is
  • dagelijkse acties in lijn te brengen met gestelde doelen
  • nieuwe routines in te bouwen voor meer vitaliteit, denkvermogen en balans tussen werk en privé
  • effectiever en doelgerichter te functioneren
  • een nieuwe koers vorm te geven die meer evenwicht en vitaliteit brengt en meer vervulling en energie geeft
De coachingsgesprekken zetten een onomkeerbaar proces van bewustwording en zelfverantwoordelijkheid in gang. De sessies zijn vernieuwend en bevrijdend.